Per què fer una neteja a l’extractor de fums?

Sabies que si el seu sistema de extracció está brut el consum energètic es més gran?

Per això, recomanem una neteja d’extracció de fums periòdica.

  • Per què ha de netejar la seva cuina?

Si una campana no està neta provoca que els fums i el greix s’estengui per tota la cuina. Cuando la suciedad y la grasa se acumula en los filtros y conductos se convierte en combustible para que una simple chispa pueda prender en cualquier momento todo el restaurante. Quan la brutícia i el greix s’acumula en els filtres i conductes es converteix en combustible per a que una simple espurna pugui prendre en qualsevol moment tot el restaurant.

D’altra banda, netejar el sistema d’extracció de fums evita males olors tant a la cuina com a la sortida de l’motor. A més, millora l’ambient de treball ja que dóna més gust treballar en un lloc net que en un brut.

  • Per què fer la neteja amb VILO Mediterrani?

Per VILO Mediterrània la seguretat és el primer. Comptem amb certificat ISO de qualitat i ISO de gestió mediambiental. Actuem per tot el territori nacional i Portugal amb delegacions repartides per la península, balears i canàries. A l’acabar les neteges se li lliura a el client un certificat de garantia de qualitat. Tenim una assegurança de responsabilitat civil i comptem amb una àmplia experiència en el sector.

Realitzem una neteja completa de tot el sistema d’extracció de fums: Filtres, campana, conductes i motor.

Limpieza de Campana

Limpieza de Campana.

23 Juliol, 2019
Categorias: Prevención
2021 ® Todos los derechos reservados
Top